Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.60001%
Số hồ sơ xử lý: 3610
Trước & đúng hạn: 3598
Trễ hạn: 12
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2022 14:47:24)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH HẢI - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Nguyễn Đức Tới

Địa chỉ: UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975302955

Email: thanhhai.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 15
Tháng này: 1,635
Tất cả: 31,328