TIN TỔNG HỢP KHÁC
Thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi năm 2021
26/08/2021 02:06:13

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành kế hoạch thực hiện Luật Người cao tuổi, chương trình người cao tuổi và một số chính sách trợ giúp đối với người cao tuổi năm 2021.

 

Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho Người cao tuổi ở các xã, thị trấn

Theo đó, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách và công tác về người cao tuổi bằng nhiều hình thức. Huyện yêu cầu các địa phương cần tạo điều kiện để Người cao tuổi còn khả năng lao động có nhu cầu được tham gia công tác xã hội, tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh tùy theo khả năng và sức khỏe, để tăng thu nhập cho bản thân, gia đình.

Triển khai thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ và lập sổ quản lý sức khỏe cho Người cao tuổi ở các xã, thị trấn; Khuyến khích các cơ quan, đoàn thể, các gia đình, cá nhân có đủ điều kiện nhận chăm sóc, phụng dưỡng Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, sức khỏe yếu, không tự phục vụ được tại cộng đồng. Phát động các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở, tổ chức các hội thi như thơ ca, văn nghệ, thể dục thể thao; Tổ chức chúc thọ, mừng thọ, tặng quà Người cao tuổi nhân dịp lễ Tết. Hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không để Người cao tuổi sống trong nhà tạm, dột nát.

Thông qua các hoạt động này, nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi năm 2021; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi theo quy định của pháp luật./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 637
Trước & đúng hạn: 637
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/03/2023 12:01:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH HẢI - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Nguyễn Đức Tới

Địa chỉ: UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975302955

Email: thanhhai.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 7
Tháng này: 2,672
Tất cả: 34,550