NÔNG THÔN MỚI
Thanh Hà tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn
31/08/2021 07:57:22

Thời gian qua, huyện Thanh Hà đã thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn quy hoạch xây dựng bãi rác thải tập trung, củng cố và phát huy hiệu quả các tổ thu gom rác, thực hiện thu gom, xử lý rác thải đảm bảo quy trình.

 

Tỷ lệ thu gom rác của huyện đạt khoảng 88,4% lượng rác phát sinh (ảnh minh họa)

Khối lượng rác thải được thu gom trên địa bàn huyện trung bình khoảng 62,7 tấn/ngày; Tần suất thu gom rác tại các xã, thị trấn trung bình 1-3 lần/tuần. Rác thải được các hộ gia đình thu gom để vào nơi quy định, các đơn vị thu gom rác có trách nhiệm thu gom, vận chuyển toàn bộ khối lượng rác thải sinh hoạt này đến bãi chôn lấp rác của địa phương. Đến nay huyện đã có 12/20 xã thị trấn được vận chuyển rác thải sinh hoạt về xử lý tâp trung tại nhà máy xử lý rác thuộc xã Việt Hồng.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch thu gom và xử lý rác thải tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 – 2025 để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV với mụ tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom đạt trên 90% lượng rác thải phát sinh và 20/20 xã, thị trấn được vận chuyển rác về xử lý tập trung tại nhà máy thuộc xã Việt Hồng.

Cùng với quan tâm, xử lý rác thải, đến nay toàn huyện có 11 trạm cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ở 20 xã, thị trấn trong huyện. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn Việt Nam là gần 98%; tỷ lệ số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh là 99,7%. Đối với khu vực công cộng, tỷ lệ trường học, trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2337
Trước & đúng hạn: 2337
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 01:44:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH HẢI - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Phúc

Địa chỉ: UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0366727568

Email: thanhhai.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 3
Tháng này: 40,649
Tất cả: 91,368