AN NINH-QUỐC PHÒNG
Công an xã Thanh Hải tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19
27/09/2021 08:15:45

Thực hiện kế hoạch đẩy mạnh công tác tuần tra, kết hợp tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công an xã Thanh Hải phối hợp với BCH Quân sự xã và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thanh Hải tổ chức tuyên truyền kết hợp với tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Qua tuần tra, tổ công tác đã phát hiện, xử lý 05 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, vi phạm quy định tại Điểm a, khoản 1, điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, Cụ thể: Phạt tiền 02 trường hợp (mỗi trường hợp 01 triệu đồng); phạt cảnh cáo 03 trường hợp, giải tán 04 nhóm thanh niên tụ tập cùng phương tiện xe máy, qua kiểm tra đã đưa 02 đối tượng về trụ sở làm việc.