TIN TỔNG HỢP KHÁC
Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
09/09/2021 08:45:38

UBND huyện vừa có văn bản về việc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn huyện.

Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Nội dung thi là kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; về chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về PCTN qua các thời kỳ. Thời gian nhận bài dự thi trước ngày 6.10.2021 gửi về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) để tập hợp gửi về Thanh tra tỉnh.

Thanh tra Chính phủ phát động Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” ở Hà Nội (Ảnh Internet)

Người dự thi làm bài dự thi theo thể lệ cuộc thi, Đề thi và mẫu bài dự thi do Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN - Thanh tra tỉnh ban hành, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ và của Thanh tra tỉnh Hải Dương. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn bảo đảm mỗi đơn vị có ít nhất 01 bài dự thi.

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc thi trong cơ quan, đơn vị và địa phương mình phụ trách, gắn với việc triển khai Cuộc thi về thực hiện kế hoạch số 3718/KH-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh; việc tự đánh giá công tác tham nhũng và phong trào thi đua.

Hoàng Mến
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1513
Trước & đúng hạn: 1513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 12:44:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH HẢI - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Nguyễn Đức Tới

Địa chỉ: UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975302955

Email: thanhhai.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 16
Tháng này: 3,377
Tất cả: 37,548