CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thanh Hà đạt chuẩn huyện NTM năm 2020
24/11/2021 04:11:48

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Phó Thủ Tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1961/QĐ-TTg công nhận huyện Thanh Hà đạt chuẩn NTM năm 2020.


Toàn cảnh huyện Thanh Hà

Trong 10 năm xây dựng NTM từ 2011-2020, huyện Thanh Hà đã huy động tổng nguồn vốn lên tới trên 1.645 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương chiếm gần 11%, ngân sách tỉnh và huyện trên 20%, ngân sách xã chiếm trên 28,5%, nhân dân đóng góp trên 19%, gần 14% nguồn vốn khác và trên 7,5% nguồn vốn tín dụng. Nhân dân trong huyện còn hiến trên 400.000m2 đất, hiện vật, ngày công để làm đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng.

Đến nay, các xã đã bố trí đủ nguồn vốn, huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. 19/19 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 9/9 tiêu chí cấp huyện đều đạt. Bình quân đầu người ở 19 xã đạt 54,1 triệu đồng/người /năm; tăng 37,7 triệu đồng/người so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,66%.

Theo Quyết định của TTCP giao UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo qui định; chỉ đạo UBND huyện Thanh Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1513
Trước & đúng hạn: 1513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 13:07:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH HẢI - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Nguyễn Đức Tới

Địa chỉ: UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975302955

Email: thanhhai.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 16
Tháng này: 3,377
Tất cả: 37,548