NÔNG THÔN MỚI
Những chỉ tiêu môi trường cần đạt ở xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
04/10/2021 03:32:10

Theo quyết định về việc ban hành quy định cụ thể bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương và quy định cụ thể bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh, các xã cần đạt các chỉ tiêu về môi trường sau:

Với xã NTM nâng cao cần có: 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy định; khu xử lý rác thải tập trung của xã (nếu có) phải được trồng nhiều lớp hàng rào cây xanh phù hợp bao bọc xung quanh; 100% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã được thu gom và xử lý theo quy định; 100% số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện xử lý rác thải, nước thải, khí thải đạt chuẩn và bảo đảm bền vững; 100% số làng nghề được UBND cấp huyện phê duyệt phương án bảo vệ môi trường.

Với xã NTM kiểu mẫu cần có: 100% chất thải rắn phát sinh được thu gom, trong đó 90% trở lên được phân loại, xử lý phù hợp, từ 50% trở lên được phân loại và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp theo hướng tiết kiệm tài nguyên. Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước; 60% trở lên các tuyến đường được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh. 100% số nhà dân có nhà vệ sinh có bể tự hoại, bảo đảm không xả trực tiếp ra môi trường hoặc cống, rãnh thoát nước chung. Từ 70% trở lên số khu dân cư tập trung có rãnh thoát nước chung. Có từ 60% trở lên số cống, rãnh thoát nước của xã, thôn đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xã có mô hình bảo vệ môi trường thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. Có câu lạc bộ hoặc đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, thu hút sự tham gia của cộng đồng.

Có từ 90% trở lên số cơ sở sản xuất, kinh doanh, gia đình có hoạt động chăn nuôi, chế biến thực phẩm nằm trong khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm. 100% số khu sản xuất, kinh doanh tập trung, chăn nuôi nằm ngoài khu dân cư không gây ô nhiễm môi trường.

100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện xử lý rác thải, nước thải, khí thải đạt tiêu chuẩn và bảo đảm bền vững, không gây ô nhiễm môi trường. Tất cả các làng nghề thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường. Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh, gia đình có hoạt động chăn nuôi, chế biến thực phẩm, sản xuất nghề tiểu thủ công nghiệp, thu gom, buôn bán phế liệu được di dời ra các khu tập trung xa khu dân cư theo quy định đạt từ 50% trở lên so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn NTM.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2328
Trước & đúng hạn: 2328
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 03:02:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH HẢI - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Phúc

Địa chỉ: UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0366727568

Email: thanhhai.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0